Sjöstridsskolans bibliotek

   
Välkommen till SSS Bibliotek Eugenie och Najaden
Komihåglistan är tom

Försvarsmaktsbiblioteken fungerar som en central informationsresurs för Försvarsmakten.

Oavsett om du är studerande, lärare, officer eller civilanställd erbjuder vi dig samma stöd som om du kom till det fysiska biblioteket.

Det här kan vi hjälpa till med:

- Boka bibliotekarie.
- Stöd vid anskaffning och utlåning av litteratur.
- Stöd och tips till lärare vid anskaffning av kurslitteratur och inspirationslitteratur.
- Stöd till studenterna inför det självständiga arbetet.
- Stöd vid seminarier.

Idag är vi två bibliotekarier som tillsammans bidrar till att informationsförsörja Försvarsmakten.

Här kan du söka i Sjöstridsskolans bibliotekskatalog !

Vid sökning i katalogen vänligen kontrollera vilket bibliotek boken tillhör.
De olika bibliotek som finns är:

Sjöstridsskolan Eugenie = Finns i Aurora

Värnpliktbiblioteket Najaden

Simulatorhuset = Referensbibliotek på Lindholmen

Finska kyrkan = Referensbibliotek på Lindholmen

Idrotten = Referensbibliotek på Idrotten

LoPs = Referensbibliotek som finns i Aurora

KÖMS= Kungliga Örlogsmannasällskapets bibliotek

AmfstridS = Referensbibliotek på Berga

För att låna böcker från referensbiblioteken kontakta respektive avdelning

select